CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computation of Euler parameters from multipoint data

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Mechanisms Transmission and Automation in Design Vol. 110 (1988), p. pp. 116-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur