CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A set of parameters for finite rotations and translations

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 66 (1988), p. pp. 163-171.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur