CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning and Reasoning in Unknown Domains

Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori) ; Abdul Rahim Nizamani (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)) ; Jonas Juel (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Artificial General Intelligence Vol. 7 (2016), 1, p. 104-127.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-08.
CPL Pubid: 241528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Logik

Chalmers infrastruktur