CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning and Reasoning in Unknown Domains

Claes Strannegård (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers)) ; Abdul Rahim Nizamani ; Jonas Juel ; Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri)
Journal of Artificial General Intelligence Vol. 7 (2016), 1, p. 104-127.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-08. Senast ändrad 2017-06-01.
CPL Pubid: 241528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri (GU)

Ämnesområden

Logik

Chalmers infrastruktur