CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating Symbolic and Sub-symbolic Reasoning

Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori) ; Abdul Rahim Nizamani
International Conference on Artificial General Intelligence p. 171-180. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-09-08.
CPL Pubid: 241526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Logik

Chalmers infrastruktur