CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An adaptive procedure for eigenvalue problems using the hierarchical finite element method

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Daniel Makovicka ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 24 (1987), p. pp. 319-335.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur