CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implicit integration of elastic-plastic relations with reference to soils

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 11 (1987), p. pp. 315-321.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur