CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element modelling of the gravitational flow of a granular material

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Larsgunnar Nilsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
The international Journal of Storing and Handling Bulk Materials Vol. 6 (1986), 5, p. pp. 877-884..
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur