CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An error indicator for the generalized eigenvalue problem using the hierarchical finite element method

Olof Friberg (Institutionen för hållfasthetslära)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 23 (1986), p. pp. 91-98. .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur