CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary element method for the injection-molding filling process of thin cavities

Hao Jin ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Engineering Analysis Vol. 2 (1985), 1, p. 34 pp. .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24143

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur