CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The efficiency of partially penetrating vertical drains

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Sven Hansbo (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Geotechnique Vol. 35 (1985), 4, p. pp. 511-516. .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur