CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A variational finite strip method with mixed variables

Bo Fransson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Hybrid and Mixed Finite Element Methods /edited by Atluri et al (1983)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur