CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of elastic-plastic layered soil using discrete Fourier series expansion

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; J.R. Booker
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 19 (1983), 2, p. pp. 473-478..
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur