CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pavement Distress Detection and Avoidance for Intelligent Vehicles

Mauro Bellone (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
International Journal of Vehicle Autonomous Systems (1471-0226). Vol. 13 (2016), 2, p. 152 - 167.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-06.
CPL Pubid: 241375

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Robotteknik och automation
Maskinteknik
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur