CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Operator 4.0: Human Cyber-Physical Systems & Adaptive Automation towards Human-Automation Symbiosis Work Systems

David Romero ; Peter Bernus ; Ovidiu Noran ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Åsa Fast-Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2016, Iguassu Falls; Brazil; 3 - 7 September 2016. (IFIP Advances in Information and Communication Technology ) (1868-4238). Vol. 488 (2016), p. 677-686.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A vision for the Operator 4.0 is presented in this paper in the context of human cyber-physical systems and adaptive automation towards human-automation symbiosis work systems for a socially sustainable manufacturing workforce. Discussions include base concepts and enabling technologies for the development of human-automation symbiosis work systems in Industry 4.0.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-06. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 241372

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur