CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Dominant Design in a Product-Developing Firm’s Digital Innovation

Lisen Selander ; Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Lena Hylving
JITTA: Journal of Information Technology Theory & Application (1552-6496). Vol. 13 (2012), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-06.
CPL Pubid: 241370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur