CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On *-representations of a deformation of a Wick analogue of the CAR algebra.

Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Rep. Math. Phys. Vol. 56 (2005), 2, p. 175--196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-08.
CPL Pubid: 24137

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur