CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capability Search and Redeem Across Digital Ecosystems

Lisen Selander ; Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Fredrik Svahn
Journal of Information Technology (0268-3962). Vol. 28 (2013), 3, p. 183-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-06.
CPL Pubid: 241369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur