CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On C *-algebras generated by some deformations of CAR relations.

Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Noncommutative geometry and representation theory in mathematical physics, Karlstad, summer 2004, Contemp. Math. Vol. 391 (2005), p. 297-312.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-08.
CPL Pubid: 24136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur