CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operator synthesis. II. Individual synthesis and linear operator equations

Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. Reine Angew. Math. Vol. 590 (2006), p. 143-187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2014-12-26.
CPL Pubid: 24135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur