CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the connection between sets of operator synthesis and sets of spectral synthesis for locally compact groups

Jean Ludwig ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Functional Analysis Vol. 233 (2006), 1, p. 206-227.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2014-12-26.
CPL Pubid: 24134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur