CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibrotactile enhancement of auditory induced self-motion and spatial presence

Aleksander Väljamäe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Pontus Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Mendel Kleiner (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
Journal of Acoustic Engineering Society Vol. 54 (2006), 10, p. 954-963.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 24133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Sound for Multisensory Motion Simulators