CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing maintenance for bridge expansion joints -- increasing retrofit intervals

Bo Edlund (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Roberto Crocetti
IABSE Symposium Budapest, Sept 13-15, 2006 -- Responding to Tomorrow's Challenges in Structural Engineering. IABSE Report & CD-ROM Vol. 92 (2006), p. 354-355.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Bridges, expansion joints, maintenance, durability, fatigue


Publisher: IABSE, ZürichDenna post skapades 2006-12-08.
CPL Pubid: 24130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur