CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle Pinches in Fluid and Kinetic Descriptions

Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; L Garzotti ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu, 16-21 October p. TH/P2-4. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2010-10-04.
CPL Pubid: 24129

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur