CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma rotation and momentum transport studies at JET

P.C. de Vries ; K.M. Rantamäki ; C Giroud ; E Asp ; G Corrigan ; Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; M de Greef ; I Jenkins ; H.C.M. Knoops ; P Mantica ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; T Tala ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; K.D. Zastrow
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 48 (2006), p. 1693.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur