CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthetic Gardens, An Architecture of Vibrant Substrates

Daniel Norell (Institutionen för arkitektur) ; Ellie Abrons ; Adam Fure
Environmental Tectonics: Forming Climatic Change, ed. Steve Hardy, London: Architectural Association Publications p. 64-65. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: architecture, landscape, soil retention, los angelesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-04.
CPL Pubid: 241261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur