CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On monumentality - a conversation with Norell/Rodhe

Daniel Norell (Institutionen för arkitektur) ; Einar Rodhe
PAPER - Platform for Architectural Projects, Essays and Research 26, p. 1-2. (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-04. Senast ändrad 2016-09-13.
CPL Pubid: 241258

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur