CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fully predictive time-dependent transport simulations of ITB plasmas in JET

T Tala ; F Imbeaux ; V.V. Parail ; C Bourdelle ; G Corrigan ; X Garbet ; D.J. Heading ; X Litaduon ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Nuclear Fusion Vol. 46 (2006), p. 548.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur