CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zonal flow generation in collisionless trapped electron mode turbulence

J Anderson ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; R Singh ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Plasma Phys. Control Fusion Vol. 48 (2006), p. 651.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Zonal flows Trapped electronsDenna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur