CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical modification of polysaccharides - Fundamental research with an applied perspective

Mikaela Börjesson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-456-9.- 79 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Cellulose, Hemicellulose, Nanocellulose, Modification, UV-radiation, Azetidinium, ExtractionDenna post skapades 2016-09-02.
CPL Pubid: 241229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Ämnesområden

Organisk kemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


UV radiation of cellulose fibers and acrylic acid modified cellulose fibers for improved stiffness in paper


Branching of hemicelluloses through an azetidinium salt ring-opening reaction


Examination

Datum: 2016-09-27
Tid: 10:00
Lokal: KA-salen, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Prof. Thomas Rosenau, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie