CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of electron heat pinch in ASDEX-Upgrade

P Mantica ; F Ryter ; C Capuano ; H.U. Fahrbach ; F Leuterer ; W Suttrop ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 48 (2006), p. 385.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Tokamak Heat pinchDenna post skapades 2006-12-08. Senast ändrad 2007-11-27.
CPL Pubid: 24121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur