CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ananlysis of Man-Machine Interaction in a Refinery Control Room” A case study”

Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionsteknik) ; Anirban Shee (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionsteknik) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionsteknik)
Proceedings of IFAC – HMS 2004 Conference in Atlanta, USA (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-08.
CPL Pubid: 24118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionsteknik (2004-2004)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur