CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microanalytical Approaches to Probe Exocytosis and Vesicle Content at Cells and Artificial Cells

Neda Najafinobar (Institutionen för kemi och kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-455-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2016-09-02. Senast ändrad 2016-10-03.
CPL Pubid: 241179

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-09-30
Tid: 10:00
Lokal: FB, Fysiksbuildning
Opponent: Stephen G. Weber