CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström ; Kerstin Elias ; Erica Eneqvist ; Julia Fredriksson (Institutionen för arkitektur) ; Johanna Ulmanen
Göteborg2015. - 56 s.
[Rapport]

Nyckelord: hållbar utveckling, stadsutveckling, näringsliv, Göteborgsregionen, transition studiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-02.
CPL Pubid: 241175

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Social och ekonomisk geografi
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Mistra Urban Futures Papers 2015:13