CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BIM Management. Ett pilotprojekt för forskning och kunskapsutveckling

Petra M. Bosch-Sijtsema (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Janni Tjell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Viklund Tallgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : CMB Kortrapport om forskning 2016: nr. 2, 2016. - 12 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

BIM managementgruppen är ett pilotprojekt inom Centrum för management i byggsektorn för att på ett otraditionellt sätt finansiera forskning och kunskapsutbyte inom ett område som är av central betydelse för att utveckla byggbranschen. Rapporten ger en översikt av arbetet som har pågått inom pilotprojekten

Nyckelord: Construction Management, Building Information Models (BIM)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-01. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 241124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur