CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patient-Tailored Analysis of Minimal Residual Disease in Acute Myeloid Leukemia Using Next Generation Sequencing

Erik Malmberg ; Sara Ståhlman ; Anna Rehammar (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Samuelsson T ; Alm SJ ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jonas Abrahamsson ; Garelius Hege ; Lars Palmqvist ; Linda Fogelstrand
Blood Vol. 126 (2015), 23,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-09-01. Senast ändrad 2016-09-01.
CPL Pubid: 241108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Pediatrik

Chalmers infrastruktur