CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patient-Tailored Analysis of Minimal Residual Disease in Acute Myeloid Leukemia Using Next Generation Sequencing

Erik Malmberg ; Sara Ståhlman ; Anna Rehammar (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Tore Samuelsson ; Alm Sofie J. ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jonas Abrahamsson ; Garelius Hege ; Lars Palmqvist ; Linda Fogelstrand
Blood. 57th ASH Annual Meeting and Exposition. Orlando, FL, USA. December 5-8, 2015 (0006-4971). Vol. 126 (2015), 23, p. 3841.
[Konferensbidrag - refereegranskat abstract]


Denna post skapades 2016-09-01. Senast ändrad 2016-11-21.
CPL Pubid: 241108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Pediatrik

Chalmers infrastruktur