CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Design Synthesis Framework for Directional Performance Optimization of Multi-Trailer Articulated Heavy Vehicles with Trailer Lateral Dynamic Control Systems

Yuping He ; Mohammad Manjurul Islam (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Shenjin Zhu ; Thomas Hu
Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part D, journal of automobile engineering (0954-4070). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-31. Senast ändrad 2016-08-31.
CPL Pubid: 241038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur