CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A remedy for traction oscillations in interface elements

Erik Svenning (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Inf–sup, Interface elements, LBB, Traction oscillations, Weak penalty


One page abstract.Denna post skapades 2016-08-31.
CPL Pubid: 240981

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

 

Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Computational modelling of ductile fracture on multiple geometrical scales (VR//2012-3006)