CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Customer Segmentation Based on Buying and Returning Behaviour: Supporting Differentiated Service Delivery in Fashion E-Commerce

Klas Hjort ; Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Dag Ericsson ; John Gattorna
Developments in Logistics and Supply Chain Management: Past, Present and Future p. 153-169. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-30.
CPL Pubid: 240963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Övrig industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur