CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The solvent extraction of rare earth elements from nitrate media with novel polyamides containing malonamide groups

Mikhail S. Tyumentsev (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Artem Matyskin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning)
Hydrometallurgy (0304-386X). Vol. 164 (2016), p. 24–30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-08-30. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 240922