CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Realization of a Differential Radio-Frequency Single-Electron Transistor

Justin F. Schneiderman ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; M. D. Shaw ; H. M. Bozler ; P. M. Echternach
AIP Conference Proceedings Vol. 850 (2006), 1, p. 1436.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: single electron transistors, electrometersDenna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24089

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur