CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of Future Epidemiological Studies on Health Effects of Mobile Telephone Base Stations

M Neubauer ; M Röösli ; M Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; L Kheifets ; N Kuster ; I Ruiz ; J Schüz ; J Wiart
Conference BioEM 2005, Dublin, Abstract CD (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Mobile phone, base station, epidemiologyDenna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24084

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur