CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impacts of Meteorological Conditions on the Field Propagation in the Frequency Range from 0.8 to 3 GHz

M Olsson ; W Giczi ; H Haider ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; G Neubauer
Conference BioEM 2005, Dublin, Abstract CD (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Meteorological condition, field propargationDenna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 24083

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur