CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and generation of programs for interactive PRE-FEM-POST processing

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
New and future developments in commercial finite element methods / edited by J. Robinson (1981)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur