CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koppling mellan geometridata och FEM

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Nordiska CAD/CAM-dagar, Göteborg 1981 (1981)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur