CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Key building blocks for implementing HBMs in a virtual testing environment - Applications and findings from SafeEV project

Christian Mayer ; Ghosh Pronoy ; Ravikirian Chitteti ; Andreas Teibinger ; Peter Luttenberger ; Jens Weber ; Henry-Paul Bensler ; Manuel Mendoza-Vazquez (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jac Wismans (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Caroline Deck ; Remy Willinger
CARHS HBM Symposium 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-26.
CPL Pubid: 240788

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)