CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalyst design from theory to practice: general discussion

Charles Campbell ; Rutger van Santen ; Michail Stamatakis ; Nicola Collis ; Hans-Joachim Freund ; Craig Plaisance ; Joachim Sauer ; Bruce Garrett ; Elad Gross ; Andrzej Kotarba ; Bert Weckhuysen ; Wataru Ueda ; Christian Reece ; Richard Catlow ; Annette Trunschke ; Ludovic Briquet ; Viet Thang Ho ; Itai Panas (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; David Willock ; Cynthia Friend ; Michael Bowker ; Neil Robinson ; Albert Bruix ; Shelaka Gupta ; Bruce Gates ; Avelino Corma ; Robert Madix ; Dimitrios Manganas ; Alberto Roldan ; Alexander O'Malley ; Jakub Staszak-Jirkovský
Faraday Discussions: Designing New Heterogeneous Catalysts Vol. 188 (2016), p. 279-307.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Hans-Joachim Freund opened the discussion of the paper by Alberto Roldan:How is the atomic hydrogen produced on the greigite surface? In the paper (DOI:10.1039/C5FD00186B) there is no comment whether you studied dissociatehydrogen adsorption.

Nyckelord: Catalyst, Design, Theory, PractuceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-25.
CPL Pubid: 240744

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)