CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insulating performance of flexible pipes

Camilla Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Charlotte Reidhav (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
10th International Symposium on District Heating and Cooling (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur