CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the alarm system in an oil refinery – An improvement approach

Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Anirban Shee (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
journal of Ergonomia, Vol. 28, No. 1, January-March 2006 Vol. 28 (1) (2006), January-March, p. 53-68.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur