CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal conductivity of polyurethane foam - Best performance

Ulf Jarfelt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik)
10th International Symposium on District Heating and Cooling (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur