CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On mixed and displacement finite element methods in perfect elasto-plasticity

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; J. R. Booker
The Fourth International Conference in Australia on Finite Element Methods, Melbourne, August 1982. (1982)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur